โลโก้เว็บไซต์ ขบวนกระทงใหญ่ 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขบวนกระทงใหญ่ 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาริ้วขบวนกระทงใหญ่  “มังคละราชา ใต้ร่มโพธา มหาจักรีวงศ์” มทร.ล้านนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดริ้วขบวนกระทงใหญ่ เข้าร่วมการประกวดขบวนกระทงใหญ่ ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561  เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของชา...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา