โลโก้เว็บไซต์ พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนางานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เริ่มงานเว...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา