โลโก้เว็บไซต์ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 3037 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เริ่มงานเวลา 08.30 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้น ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาและนายสุรศักดิ์  ลิ้มเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าภาคพายัพ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทตามลำดับ

นอกจากนั้นแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังได้เชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมาแนะนำเรื่องการเตรียมตัว เตรียมพร้อมก่อนทำงาน ตลอดจนแนะแนวทางการทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบัษร  ถิระสาโรช เจ้าของบริษัท ตือ จำกัด (บริษัทรับงานจัดงานออแกไนแนวหน้าของประเทศ) พร้อมด้วยนายวรพจน์   ชลชวลิต วิศวกร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด, นายไพโรจน์   เป็งเมืองลอง  พนักงานช่างระดับ 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย, นางสาวชุติมา  สุวรรณรัตน์  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, คุณธีรวุฒิ  กันธะอินทร์  ผู้จัดการหน่วยบริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด, คุณพงษ์ศักดิ์  แก้วแสนเมือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อคิดประสบการณ์ในการทำงาน โดยทั้งหมดเป็นศิษย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ในปีการศึกษา 2559 จะมีนักศึกษาสำเร็จจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระดับปริญญาตรี 3,003 คน (แยกเป็นคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,264 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,229 คน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 491 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 19 คน) และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 ต่อไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา