โลโก้เว็บไซต์ ภาพ บัวระวงเกมส์ 2 ธ.ค. 2559 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาพ บัวระวงเกมส์ 2 ธ.ค. 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาภาพบัวระวงเกมส์ 2 ธ.ค. 59
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 "บัวระวงเกมส์" ในวันที่ 2 ธ.ค. 2559 ไฮไลท์การแข่งขันสำหรับวันนี้ คือ การแข่งขัน กรีฑา ซึ่งจัดการแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดน่า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา