โลโก้เว็บไซต์ ประชุม กสส | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุม กสส

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมคัดเลือกผู้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 5)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้จัดประชุมคัดเลือกผู้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 5) เพื่อเข้าศึกษาใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา