โลโก้เว็บไซต์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพ นศ.และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาไฟฟ้า | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพ นศ.และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพ นศ.และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา "จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา