โลโก้เว็บไซต์ จัดบูธนิทรรศการ งานฤดูหนาว | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จัดบูธนิทรรศการ งานฤดูหนาว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 - 16 มกราคม 2566 ณ บริเวณงานฤดูหนาว ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา