โลโก้เว็บไซต์ จัดพิธีซ้อมย่อยในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษาพิการ (DSS) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จัดพิธีซ้อมย่อยในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษาพิการ (DSS)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีซ้อมย่อยในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดพิธีซ้อมย่อยในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2557 โดยมีตัวแทนผู้บริหารจากคณะวิศกรรมศาสตร์ร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา