โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-30 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-10-30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ คุณกุลประภัสสร พัชรพงศ์สุข นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ นำไปถวายยัง ณ อาคารปฏิบัติธรรม ออป. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระกิตติวิมล (อัมพร กตปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เป็นองค์รับผ้าพระกฐินตามความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์            ในการนี้ ... >> อ่านต่อ


รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้ารับประทานตราตั้งเป็นที่ปรึกษาวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงถวายพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ทรงโปรดประทานตราตั้งแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ซึ่งเป็นวัดในพระอุปถัมภ์ ในช่วงค่ำวันที่ 29 ตุลาคม 2565 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยและวงศ์ตระกูลสืบไป ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา