โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-23 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-10-23

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565
อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 น. จังหวัดน่าน จัดพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี นำคณะข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันที่ 20 ต.ค. 2565 ณ วัดบุญยืน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานให้ กระทรวง ทบวง กรม องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน คหบดี และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร ในกฐินกาลทุกปี โดยจังหวัดน่านมีพระอารามหลวง จำนวน 4 แห่ง           ซึ่งในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.19 น. เป็นการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช
อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“วันปิยมหาราช” วันที่ 23 ตุลาคม 2565 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 2/65
อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ประกาศผลสอบสัมภาษณ์) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2565 วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่นี่ (ขออภัยเป็นอย่างสูง เลื่อนประกาศฯ เป็นวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา