โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-01 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-07-01

วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ผ่านผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2565 / ข่าวทุน/วิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ผ่านผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมเปิดปฐมฤกษ์ !!! ลงต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ล๊อตแรก ศูนย์วนเกษตร–พฤกษเภสัช
ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมด้วย ผศ.วิไลพร จันทร์ไชย , อ.ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ , อ.ปัทมา จันทร์เรือง ร่วมปลูกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ล๊อตแรก ณ ศูนย์วนเกษตร–พฤกษเภสัช Pharma-Agroforestry District: PAD) มทร.ล้านนา น่าน เพื่อเป็นพื้นที่วิจัย สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี/นวัตกรรม การผลิตสมุนไพรเป็นยา(หญ้ายา) เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญสูง และเพื่อแก้ปัญหารายได้ให้เกษตรกรได้อย่างย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบนต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการ
ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 1  กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ ระหว่าง 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ กับสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายเกรียงไกร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนามอบเทียนพรรษาให้กับ 6 หน่วยงานภายใน สืบสานประเพณีเข้าพรรษา
ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เป็นประธานมอบเทียนพรรษาให้กับผู้แทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ณ ศาลาราชมงคล เพื่อนำไปถวายยังวัดในต่างๆ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และสำนักงานอธิการบดี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา : แนะนำ...กิจกรรมดีๆ ประเดือน ก.ค. 65 แชะ&แชร์ ร่วมรับรางวัลมากมาย (1-31 ก.ค. 65)
ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สวส.มทร.ล้านนา : แนะนำ...กิจกรรมดีๆ ประเดือน ก.ค. 65 แชะ&แชร์  ร่วมรับรางวัลมากมาย (ตั้งแต่ 1-31 ก.ค. 65) มหาวิทยาลัยฯ เปิดเทอมกันแล้ว ขอเชิญ...นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม แชะ&แชร์  ร่วมสนุกโดยการถ่ายภาพภายใน สำนักวิทยบริการ  กติกาการร่วมสนุก ดังนี้ 1.กด Like เพจ ของสำนักวิ... >> อ่านต่อ


สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์     
ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา