โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-29 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-06-29

มทร.ล้านนา ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และนำเสนอผลสัมฤทธิ์การจัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
พุธ 29 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ ดร.นพดล มณีเทียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา