โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-17 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-06-17

มทร.ล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมด้วย Thailand 4.0 ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 มิถุนายน  2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนายจตุรงค์  พิศุทธ์สินธุ์ นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย เข้าร่วมพิธีลงนาม พร้อมกันนี้ยังมี อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ  โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ นักศึกษา รหัส ''65 : ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย)
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แนะนำบริการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระบบดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย) ช่องทางการเข้าใช้งาน...คลิกที่นี่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา