โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-17 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-01-17

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการในงานทดสอบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง
จันทร์ 17 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการในงานทดสอบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง โครงการวิจัยพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารส้มสีทองจังหวัดน่าน ทุน วช. โดย ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม และคณะ ณ ห้างเซนทรัล พลาซ่า พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2565 ภาพ-ข่าว โดย อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์ >> อ่านต่อ


สทอภ.องค์การมหาชน เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศร่วมกัน
จันทร์ 17 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 17 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ให้การต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ กับผู้แทนจากสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.  ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยในการติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมภายใต้โครงการ ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
จันทร์ 17 มกราคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-10 มกราคม 2565 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา