โลโก้เว็บไซต์ 2021-07-07 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-07-07


สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา
พุธ 7 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา หัวข้อ การใช้โปรแกรม ARCHICAD BIM สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต  ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2564  ณ  ห้อง84-602 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา