โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-10 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-03-10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ
พุธ 10 มีนาคม 2564 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพวิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ โครงการ Michelin Talent Academy  ประจำปีการศึกษา 2564 ตามประกาศดังนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/03/20210310102933_53409.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา