โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-27 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-02-27

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ หลักสูตร “การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์เบื้องต้น”
พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 – 28  กุมภาพันธ์  2562  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ  หลักสูตร “การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์เบื้องต้น”  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก   โดยมี  คณะผู้บริหาร  และคณาจารย์ คณะวิศกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ    ขอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา