โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-30 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-09-30

มทร.ล้านนา รับมอบหุ่นยนต์ จาก บ.เวสเทิรน์ดิจิตอล เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ยุคอุสาหกรรม 4.0
ศุกร์ 30 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 กันยายน 2559 ดร.กิจจาไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รับมอบหุ่นยนต์ จากบริษัท เวสเทริน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและการวิจัยในสา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา