โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด AP OPEN HOUSE 2021 (CONTEST) : BIM EMPOWER CIVIL | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด AP OPEN HOUSE 2021 (CONTEST) : BIM EMPOWER CIVIL

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มิถุนายน 2564 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 347 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด AP OPEN HOUSE 2021 (CONTEST): BIM EMPOWER CIVIL ได้แก่ทีม "ดีเจอ๋องแอ๋ง สะบัดแผ่น" โดยมีสมาชิกผู้เข้าร่วมแข่งขันในทีมจำนวน 2 คน ได้แก่ นาย Samchhok Tit (วศ.บ.ยธ.เขตพื้นที่เชียงใหม่) และ นายรัชชานนท์ มงคลวัจน์ (วศ.บ.ยธ.เขตพื้นที่เชียงราย) ภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำของ ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต และทีมงานชมรม BIM & 3D Model RMUTL

การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นโดย บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้ AP OPEN HOUSE จัดกิจกรรม CONTEST สำหรับน้องๆ นักศึกษา รุ่นใหม่ ไฟแรง ที่คิดว่ามีของและอยากมาประลองไอเดียในสนามจริง เข้าร่วมการประกวดการร่าง BIM พร้อมโอกาสในการเรียนรู้การทำงานกับ เอพี ไทยแลนด์ บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศอย่างใกล้ชิด นอกจากโอกาสในการเรียนรู้ยังมีเงินรางวัลสูงสุดถึง 100,000 บาท อีกด้วย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่องโครงสร้าง และพร้อมส่งต่อความรู้เรื่อง BIM เพื่อเติมเต็มศักยภาพด้านวิศวกรรมตามมาตรฐาน AP สู่นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ

อ้างอิง: https://www.apthai.com/en/career/open-house

คลิปสั้นแนะนำผลงาน:

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา