โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดปริญญานิพนธ์  ปีที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

นักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดปริญญานิพนธ์ ปีที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 240 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฉัตรกมล ตาแดง และ นายศุภสิทธิ์ ธิสา นักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดปริญญานิพนธ์  ปีที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ในหัวข้อปริญญานิพนธ์เรื่อง  "อิทธิพลของการเติมเถ้าลอย และเอฟ จี ดี ยิปซัม ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรีตพ่นที่ใช้เถ้าหนักเป็นมวลรวม" โดยมี อ.ดร.พิสุต รอดวินิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สมาคมคอนกรีตได้จัดโครงการประกวดปริญญานิพนธ์มาต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้วิศวกรรุ่นใหม่มีการพัฒนาทักษะด้านงานคอนกรีตให้มีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมหลากหลาย เนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีการใช้งานกันมากที่สุดและมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปัจจุบันนอกเหนือไปจากปัจจัยด้านวิศวกรรม การใช้งานคอนกรีตก็ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อ้างอิง: https://thaitca.or.th/senior_project/

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา