โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ภาคเรียนที่ 2/2562
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563

ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการ ศึกษาดูงาน บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ต.แม่แฝก อำเภอ สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00-16:30 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในงานด้านการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป และ คอนกรีตอัดแรง ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชา การตรวจสอบงานก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและการทำงานจริงในโอกาสต่อไป หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ บริษัท พิบูลย์คอน... >> อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงห้องเรียน (จัดทำชั้นวางหนังสือ) โดยเน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะฝีมือของนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่
พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกันจัดทำชั้นวางหนังสือ ภายใต้การอำนวยการโครงการโดย อ.ปิ่นแก้ว กันฟุก เพื่อใช้ในการจัดเก็บหนังสือ และเล่มโครงงานปริญญานิพนธ์ ในหลักสูตรฯ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนและอาคารต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะฝีมือของนักศึกษา >> อ่านต่อ


ตัวแทนคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานโครงการพระราชทานความความเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
จันทร์ 27 มกราคม 2563

ตัวแทนคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานโครงการพระราชทานความความเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมาเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหา ณ มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ. เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับออกแบบรายละเอียดโครงสร้าง
อาทิตย์ 26 มกราคม 2563

เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 25 และ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนบางส่วนจากชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับออกแบบรายละเอียดโครงสร้าง ให้กับอาจารย์ และนักศึกษาที่กำลังศึกษา และศิษย์เก่าที่สนใจ ณ อาคารโยธา 4 ชั้น 3 ห้อง 302 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปิยะ พ่อธานี จาก บ.TOGETHER และ บ. REHAB (THAILAND) เป็นวิทยากรผู้สอน... >> อ่านต่อ


คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธาหารือสร้างความร่วมมือกับ Tsuruoka College ประเทศญี่ปุ่น และ OKAYA (THATLAND) CO.,LTD
พุธ 22 มกราคม 2563

      คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธาสร้างความร่วมมือ และประชุมหารือ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกับ Department of Creative Engineering, National Institute of Technology, Tsuruoka College และ OKAYA (THATLAND) CO.,LTD. โดยในวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ได้ส่งคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายทางอากาศในพื้นที่ อ.แม่ระมาด จ. ตาก และ วันที่ 22 มกราคม 2563 ได้ร่วมประชุม ณ ห้อง ยธ.4-202 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่      "ด้วยทาง Tsuruoka ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ สอบสัมภาษณ์ TCAS1 ปีการศึกษา 2563
เสาร์ 18 มกราคม 2563

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 9:00-16:00 น. ณ อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ มีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 220 คน >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563
อาทิตย์ 12 มกราคม 2563

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกกรมวันเด็กแห่งชาติ บริเวณลานระหว่างอาคารเรียนรวมและอาคาร ยธ.6 โดยมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก >> อ่านต่อ


ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ วุฒิวิศวกรโยธา ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ ฐานรากเสาเข็ม แก่ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ.
ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศารตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียจติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ วุฒิวิศวกรโยธา และอดีตรองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา บรรยายในหัวข้อ การออกแบบและควบคุมงานฐานราก พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาและคณาจารย์ ณ อาคาร ยธ-4 ห้อง Slope ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ขอบคุณภาพจาก: Thiti Ph >> อ่านต่อ


การประชุมจัดตั้ง ชมรม BIM and 3D MODEL ครั้งที่ 1
พุธ 18 ธันวาคม 2562

  วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อหารือและทำข้อตกลงในการจัดตั้งชมรม BIM and 3D MODELแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจสมัครเข้าชมรม ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม หลักสูตรวิศวกรรมโยธา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางด้านแบบจำลองสามมิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (BIM) เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียน และการทำงานในอนาคต >> อ่านต่อ


คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง วิธีการออกแบบและติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก จากบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมฟังการบรรยาย "วิธีการออกแบบและติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก" จากบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด พร้อมนำเสนอวิธีการติดตั้งในสนาม โดย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00-17:00 น ณ ห้องประชุมสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ขอขอบพระคุณ คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล CEO บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ที่ได้ให้เกียรติบรรยาย "วิธีการออกแบบและติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก" พร้อมนำเสนอวิธีการติดตั้งในสนาม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 88

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา