โลโก้เว็บไซต์ RMUTL ช่อง@Youtube | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : RMUTL ช่อง@Youtube


มทร.ล้านนา ดึงภาคเอกชนร่วม MOU สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานไร้คนขับแบบครบวงจรแห่งแรกของภาคเหนือ
จันทร์ 29 เมษายน 2567

   วันที่ 29 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)” พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคเอกชนเดินทางเข้าร่วมลงนามประกอบด้วย นายสมิทร เหลี่ยมมณี ผู้อำนวยการโครงการ บริษัทเนทซีโรคาร์บอน จำกัด รองศาสตราจารย์ ดร.อรปรภา ชุติกรทวีศิน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 139


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา