โลโก้เว็บไซต์ โครงการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 13 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 กันยายน 2562 - 17 กันยายน 2562

สถานที่ : ณ.ห้องราชพฤกษ์ มทร.ล้านนา(ดอยสพเก็ด) จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2564

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2564

ในวันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น.

ณ.ห้องราชพฤกษ์ มทร.ล้านนา(ดอยสะเก็ด) จังหวัดเชียงใหม่

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา