โลโก้เว็บไซต์ เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา OPEN HOUSE 2019  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา OPEN HOUSE 2019

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 สิงหาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 312 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 กันยายน 2562 - 11 กันยายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา