โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์ด้วยชุดฝึก TETRIX (PITSCO Education) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์ด้วยชุดฝึก TETRIX (PITSCO Education)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1096 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์ด้วยชุดฝึก TETRIX (PITSCO Education) ควบคุมการขนส่งแบบอัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น เพื่อพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบควบคุม โครงสร้าง กลไก การออกแบบโปรแกรมควบคุม และเรียนรู้หลักการทำงานของระบบควบคุมเบื้องต้นของเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์ในโรงงาน โดยการศึกษาผ่านแบบจำลอง ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ C3-704 ชั้น 7 อาคาร C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) จังหวัดเชียงใหม่

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา