โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์สอบโทอิก เชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดสอบโทอิกแก่ผู้สนใจ 15 มีนาคมนี้ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์สอบโทอิก เชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดสอบโทอิกแก่ผู้สนใจ 15 มีนาคมนี้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 3297 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับศูนย์สอบโทอิก เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของข้อสอบ TOEIC  ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
          อาจารย์ปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์  หัวหน้าศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ศูนย์ภาษามีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษา และได้เล็งเห็นว่าการวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษามีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการฟังและการอ่านอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการทดสอบตามมาตรฐานของข้อสอบ TOEIC ทางศูนย์ภาษา จึงมีการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ TOEIC  โดยร่วมกับศูนย์สอบโทอิก เชียงใหม่ จัดสอบในวันที่ 15 มีนาคม 2562 นี้ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป สามารถนำเทคนิค วิธีการ เข้าทดสอบสามารถทางภาษาโดยไปประยุคต์ใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับต่อไป
          สำหรับผู้สนใจสมัครสอบได้ที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ในเวปไซต์ www.lpc.rmutl.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 ค่าสมัครสอบ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง 900 บาท คณาจารย์และบุคลากร 1,200 บาท ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก 1,700 บาท สามารถชำระเงินค่าจัดสอบได้ที่ห้องการเงิน มทร.ล้านนา ลำปาง หรือชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง หมายเลขบัญชี  194 2 95200 3 ตั้งแต่ 1-8 มีนาคม 2562 โดยผู้สมัครสอบสามารถส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงิน มายัง e-mail: pkapunya@hotmail.com  ทั้งนี้ทางศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดสอบหรือเลื่อนการจัดสอบ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ถึงจำนวนเป้าหมาย โดยจะแจ้งไปยังผู้สมัครสอบอีกครั้ง สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่ ศุนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โทรศัพท์ 0 5434 2547 ต่อ 134  หัวหน้าศูนย์ภาษากล่าวในตอนท้าย
            กำหนดการจัดสอบ TOEIC ณ มทร.ล้านนา ลำปาง
           ใบสมัครสอบ TOEIC ณ มทร.ล้านนา ลำปาง

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา