โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย RESEARCHER CONNECT | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย RESEARCHER CONNECT

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มกราคม 2562 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3548 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริติช เคานซิล จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย RESEARCHER CONNECT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ เทคนิคด้านการสื่อสารและนำเสนอโครงการ ผ่านกระบวนการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร ภายใต้มาตรฐานหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรของ บริติช เคานซิล สหราชอาณาจักร เพื่อยกระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการวิจัยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ 


เปิดรับสมัครอาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมอบรม Researcher Connect ปี 2019 

 • กรุงเทพโรงแรม Mandarin 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2019
 • หาดใหญ่โรงแรม Centara 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2019
 • เชียงใหม่โรงแรม Holiday Inn 6 - 8 มีนาคม 2019 ***
 • ขอนแก่นโรงแรม Avani 10 - 12 มีนาคม 2019

หัวข้ออบรม

 • Know your audience
 • Persuasive Proposal
 • Persenting with Impact
 • Academic Collaboration

เกณฑ์ผู้สมัครเข้าร่วม

ผู้สมัครจะต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ และต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้

 • ได้รับปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 10 ปี
 • เป็นบุคลากรประจำในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์สามารถตรวจสอบได้ที่ ลิ้งค์นี้ 
 • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือคะแนนสอบ IELTs 5.0 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (ยกเว้นสำหรับผู้สมัครที่ได้รับปริญญาเอกจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก)
 • ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมโครงการตลอดสามวัน และสามารถส่ง VDO เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยหลังเสร็จสิ้นการอบรม

Researcher Connect เปิดรับสมัครอบรมสำหรับอาจารย์และนักวิจัย

ถึงวันที่ 31 มกราคม 2019 เวลา 17.00 น. (เวลาประเทศไทย)


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายวิทยาศาสตร์ได้ที่ โทรฯ 02 657 5633 หรือ อีเมล newtonfund@britishcouncil.or.th
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา