โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ Talent Mobility คณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ Talent Mobility คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มกราคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 591 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 16  มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย นางสาวธิดารัตน์ โกมลวานิช ตำแหน่งนักพัฒนานโยบายกลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม  ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ การออกแบบและสร้างเตาอบเซรามิก ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ร่วมกับสถานประกอบการบริษัทเชียงใหม่พอร์สแลน จำกัด หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ภาคภูมิ  จารุภูมิ ดำเนินงานภายใต้โครงการ Talent Mobility  ณ บริษัทเชียงใหม่พอร์สแลน จำกัด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา