โลโก้เว็บไซต์ เชิญนักศึกษาประกวดเรียงความ หัวข้อ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญนักศึกษาประกวดเรียงความ หัวข้อ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 ธันวาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 4470 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จัดประกวดเรียงความ หัวข้อ "ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประานอาเซียนในปี 2562" โดยแยกเป็นระดับมัธยมปลาย และระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัล และเรียงความที่ได้รับรางวัล จะตีพิมพ์ ในจดหมายข่าวของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

จึงขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งเรียงความเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดเรียงความ” มาที่ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 สมาคมอาเซียนฯ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญทางอีเมล์มาที่ aseanthailand@hotmail.com โดยระบุหัวข้อ “ประกวด เรียงความ”และส่งเป็นไฟล์ pdfยกเว้นผู้เข้าประกวดที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์จะต้องสงไฟล์ผลงานเป็น word เพิ่มอีก 1 ไฟล์ เพื่อประโยชน์ในการจัดพิมพ์ลงในจดหมายข่าวของสมาคมอาเซียนฯ ในกรณีที่ได้รับรางวัล และจะประกาศผลภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลการประกวด  ประเภทระดับอุดมศึกษา

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท โล่และ เกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท และเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท และเกียรติบัตร

- รางวัลชมเชย(3 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร นอกจากนั้น

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการตีพิมพ์ในจดหมายข่าวของสมาคมอาเซียนฯ

 

*ใบสมัคร

*รายละเอียดโครงการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา