โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ : สวส.มทร.ล้านนา เปิดทดสอบ...การใช้งานแอปพลิเคชัน สารสนเทศสำหรับนักศึกษา (SIS RMUTL) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ : สวส.มทร.ล้านนา เปิดทดสอบ...การใช้งานแอปพลิเคชัน สารสนเทศสำหรับนักศึกษา (SIS RMUTL)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 พฤศจิกายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1318 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play store และ App store ได้แล้ววันนี้
สำหรับระบบปฏิบัติการ Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.rmutl.sis.app
สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS: https://itunes.apple.com/th/app/sis-rmutl/id1439297512

ติดตามเว็บไซต์ของแอพฟลิเคชั่น SIS RMUTL : https://sis.rmutl.ac.th

** หากติดปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ สามารถส่ง Feedback มาได้ที่ https://sis.rmutl.ac.th/feedback.html **


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา