โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท รอบรับตรง ภาคการศึกษาที่ 2/2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท รอบรับตรง ภาคการศึกษาที่ 2/2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1767 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
รอบรับตรง ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 22-31 ต.ค. 61 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา