โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ "การจัดทำและนำข้อมูล มคอ 7 เข้าสู่ระบบ CHA QA online"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 707 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 คณะวิศวรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการ "การจัดทำและนำข้อมูล มคอ 7 เข้าสู่ระบบ CHA QA online"ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมี ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา