โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018/2) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018/2)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กันยายน 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 2154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018/2) ร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10-21 กันยายน 2561 โดยมีนักศึกษาและอาจารย์จาก SP เดินทางมาทำกิจกรรมในโครงการ จำนวน 31 ราย ร่วมกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา อีกกว่า 47 ราย

     โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา และ SP ในลักษณะทีมสหวิชาการ (Multi-disciplinary) เพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชน(Social Innovation) ซึ่งใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการออกแบบนวัตกรรมจำลอง (Phototype) โดยโครงการในครั้งนี้ได้เดินทางไปแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านใน ต.แม่ทาเหนือ อ.สันกำแพง ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดขบวนการของโครงการได้มีการแสดงผลงานตัวต้นแบบ ด้านนวัตกรรมเพื่อชุมชน เพื่อเผยแพร่แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา