โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากบริษัท Okaya CO., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากบริษัท Okaya CO., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กันยายน 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 1691 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากบริษัท Okaya CO., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศีลศิริ สง่าจิต อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ดร.สุรพล ใจวงค์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

     ทางคณะผู้แทนจาก บริษัท Okaya CO., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่

  1. Mr. Jun Murase                Managing Director, Okaya (Thailand) Co.,Ltd.
  2. Mr. Akihiko Tsubouchi      Executive Vice President, Siam Steel Service Center Public Co.Ltd. & Okaya (Thailand) Co.,Ltd
  3. Mr. Masamitsu Juni          Manager, Okaya (Thailand) Co.,Ltd (Iron&Steel Division No.
  4. Mr. Masayuki Saitou        Thai Project Leader, Okaya Co.,Ltd (Iron&Steel Division No.
  5. Mr. Kazuhiro Takeda        Business Development Assistant Manager, Okaya (Thailand) Co.,Ltd
  6. Mr. Takayuki Manaka       Advisor, Okaya Co.,Ltd (Iron&Steel Division No.
  7. Miss Janjira Rodprasert   Assistant to Advisor

     การประชุมในครั้งนี้เป็นการหาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบ KOSEN การฝึกงานของนักศึกษาและพนักงานและการพัฒนาวิชาชีพครูตลอดจนโครงการวิจัยร่วมที่เกี่ยวข้องกับ agriculture, solar powergeo-thermal, automation และ mechatronics รวมไปถึงการส่งมอบศูนย์ปฏิบัติการของบริษัทโอกายะใน มทร.ล้านนา ซึ่งตั้ง ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่


คลังรูปภาพ : OKAYA


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา