โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1286 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทยดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ห้อง รร.305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามประกาศแนบท้าย 

(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/09/20180920094800_49945.rar


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา