โลโก้เว็บไซต์ เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 5542 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ลานโปรโมชั่น ๓ ชั้น ๑  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่  

ในงานมี จัดแสดงและสาธิต ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มองค์กรชุมชน “ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ” 

การนำเสนอภาคโปสเตอร์ จำนวน ๘ ชุมชน นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ภาคบรรยาย บนเวทีกลาง 

การแสดงเดินแบบ “ผ้าม่อนล้าน”การพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ บนสถานีพัฒนาการเกษตรตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศผลรางวัลทีมชนะเลิศ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาทุกทีม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา