โลโก้เว็บไซต์ งานประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI 2018  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI 2018

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 5213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    มทร.ล้านนา เชียงราย (คณะวิศวกรรมศาตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) ร่วมกับ ECTI Association หรือ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ  จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้ชื่องาน  ECTI-CON 2018, July 18 – 21, Chiang Rai, Thailand เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในหมวดหมู่ ดังนี้ 
1.Electrical Engineering/Electronics
2. Computer 
3.Telecommunications
4.Information Technology
โดย มีนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวมาก 
 

****รอรูปภาพเพิ่มเติม****


 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา