โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้สาพระวิษณุกรรม และพิธีครอบครู ประจำปี 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้สาพระวิษณุกรรม และพิธีครอบครู ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (5 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 น. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา สโมสรนักศึกษาส่วนกลาง สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมทุกชั้นปี จัดโครงการไหว้สาพระวิษณุกรรม และพิธีครอบครู ให้กับนักศึกษาคณะวิศวรรมศาสตร์ ณ ลานพระวิษณุกรรม มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีครอบครูช่าง เพื่อสืบทอดประเพณีปฏิบัติอันดีงามและเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือพระวิษณุเป็นครูช่าง สร้างความสามัคคีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยชาววิศวกรรมมีความเชื่อว่าพระวิษณุกรรมจะรับเทวโองการต่าง ๆจากพระอินทร์ เพื่อสร้าง อุปกรณ์ สิ่งของ อาคาร ต่าง ๆ มากมาย และเป็นผู้นำวิชาช่าง มาสอนแก่มนุษย์ นับแต่นั้นมามนุษย์จึงรู้จักการสร้างและใช้งานสิ่งของต่าง ๆ จนมีการพัฒนารูปแบบมาจนถึงปัจจุบันนี้

>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<

ภาพ:กิ่งกานต์  สาริวาท/นายชนาธิป ชัยชาญ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา