โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility 2018 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility 2018

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2561 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 8450 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility 2018
ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 และ 15-16 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมศรีนคร โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครผ่าน QR Code ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที 10 มิถุนายน 2561

หรือ คลิก สมัครเข้าร่วมโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นพรัตน์ สุขสวรรค์ (แอม) โทร. 096-8157212

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา โทร. 053-266518 ต่อ 1025

-----ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา