โลโก้เว็บไซต์ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 3967 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้ (21 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สายที่ 1 ประถมภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน โดย นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 51 คน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 2 คน เข้ารับพระราชทาน ทั้งนี้มี รศ.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ตัวแทนจากมหาวิทยาราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยาน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา