โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี [โครงการโควตาพิเศษ] ประจำปีการศึกษา 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี [โครงการโควตาพิเศษ] ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 21 เมษายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 7743 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

[โครงการโควตาพิเศษ] ประจำปีการศึกษา 2561
 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (วศ.บ.) 4 ปี
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ( วศ.บ.) 4 ปี

-- ดาวน์โหลดใบสมัคร กดที่นี่ --ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา