โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร TCC Group เข้าหารือร่วมกับ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร TCC Group เข้าหารือร่วมกับ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา 

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3965 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการอธิการบดีแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับนายพิทักษ์ พรหมบุบผา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก  TCC Group  ในวันที่ 15  มกราคม 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและร่วมหารือในประเด็นการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   โดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย ได้นำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกภาคเหนือ 5 พืช 6 จังหวัด การสร้างความร่วมมือมือกับภาคีเคลือข่ายโครงขนส่งมวลชนนครเชียงใหม่ (TRAM) และโครงการผลิตนักศึกษาเพื่อรองรับอุตสาหรรมการบิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทั้งการที่มหาวิทยลัยกลับมาเน้นการผลิตนักศึกษาปฏิบัติการในระดับ ปวช.และ ปวส. ตามบริบทของมหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา