โลโก้เว็บไซต์ ทัพกรีฑารัตนโกสินทร์โกย 19 ทอง ผงาดแชมป์จ้าวลมกรด | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทัพกรีฑารัตนโกสินทร์โกย 19 ทอง ผงาดแชมป์จ้าวลมกรด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2344 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กรีฑาวันที่ 2 วันนี้มีชิงเหรียญทองทั้งสิ้น 16 รายการ ไฮไลท์อยู่ที่การชิงจ้าวลมกรดในรายการ วิ่ง 100 เมตรชาย เหรียญทองตกเป็นของนายเณติพงษ์ คำเป็ก มทร.ธัญบุรี สถิติ 0:10:91นาที เหรียญเงินนายพงศกร จันทกาญจน์ มทร.ศรีวิชัย สถิติ 0:11:05 นาที เหรียญทองแดง มทร.อีสาน นายวรัชนูกร สุขบำรุง สถิติ 0:11:30 นาที

วิ่ง 100 เมตรหญิง เหรียญทอง นางสาวกิตติกา ก๋าบุญเรือง จากมทร.รัตนโกสินทร์ สถิติ 0:12:69 นาที เหรียญเงินนางสาวสุพรรณ ประเสริฐศรี มทร.รัตนโกสินทร์ สถิติ 0:13:49 นาที เหรียญทองแดง นางสาวณัฐธิญาพร ขวานอก มทร.อีสาน สถิติ 0:13:64 นาที  

วิ่ง 5,000 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ เหรียญทอง  มทร.รัตนโกสินทร์  สถิติ  16:52.52 นาที เหรียญเงิน   มทร.สุวรรณภูมิ สถิติ  17:28.96 นาที เหรียญทองแดง  มทร.ล้านนา สถิติ  17:36.21 นาที

วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย     เหรียญทอง  มทร.ศรีวิชัยสถิติ  3:33.35 นาที เหรียญเงิน มทร.อีสานสถิติ  3:38.19 นาที เหรียญทองแดง มทร.รัตนโกสินทร์ สถิติ  3:39.00 นาที

วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง  เหรียญทอง   มทร.รัตนโกสินทร์ สถิติ  4:22.60 นาที เหรียญเงิน  มทร.อีสาน สถิติ  4:38.39 นาที เหรียญทองแดง มทร.ศรีวิชัย    สถิติ  4:51.12 นาที

วิ่งผลัด 3x800 เมตร ชาย เหรียญทองมทร.รัตนโกสินทร์สถิติ 6:30.38 นาที เหรียญเงิน มทร.ล้านนา สถิติ 6:42.64 นาที  เหรียญทองแดงมทร.อีสาน     สถิติ 6:44.46 นาที    

วิ่งผลัด 3X800 เมตรหญิง  เหรียญทอง  มทร.รัตนโกสินทร์สถิติ  8:35.07 นาที เหรียญเงิน มทร.ธัญบุรีสถิติ  9:04.75 นาที เหรียญทองแดง มทร.อีสาน สถิติ  9:27.43 นาที        

ประเภทลาน กระโดดสูงชาย  เหรียญทอง มทร.กรุงเทพ สถิติ  1:76 เมตร เหรียญเงิน  มทร.ล้านนา  สถิติ  1:65 เมตร เหรียญทองแดง มทร.พระนคร  สถิติ  1:55 เมตร

ทุ่มน้ำหนักชาย รอบชิงชนะเลิศ เหรียญทอง มทร.ล้านนา  สถิติ  9:86 เมตรเหรียญเงิน  มทร.ตะวันออก สถิติ  9:51 เมตร เหรียญทองแดง  มทร.พระนคร สถิติ  9:40 เมตร

พุ่งแหลนหญิง  รอบชิงชนะเลิศเหรียญทอง มทร.ล้านนา สถิติ  31:71 เมตร เหรียญเงิน  มทร.รัตนโกสินทร์  สถิติ  30:71 เมตรเหรียญทองแดง  มทร.ธัญบุรี สถิติ  21:78 เมตร

เขย่งก้าวกระโดดชายรอบชิงชนะเลิศ เหรียญทอง  มทร.อีสาน  สถิติ  12.62 เมตร เหรียญเงิน มทร.ล้านนา  สถิติ  10.84 เมตร เหรียญทองแดง มทร.อีสาน  สถิติ  10.63 เมตร

ขว้างจักรชาย  เหรียญทอง   มทร.ล้านนา สถิติ  29.13 เมตร เหรียญเงิน  มทร.ตะวันออก   สถิติ  28.38 เมตรเหรียญทองแดง  มทร.ล้านนา  สถิติ  28.34 เมตร

ชมประมวลภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา