โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาชมรมจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมนันทนาการแก่น้อง เชื่อมสัมพันธ์พี่ใหญ่น้องเล็ก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาชมรมจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมนันทนาการแก่น้อง เชื่อมสัมพันธ์พี่ใหญ่น้องเล็ก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2637 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          24 มกราคม 2561 นักศึกษาชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมนันทนาการและมอบอุปกรณ์การเรียนแก่น้องระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านปงวัง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อเชื่อมสัมพันธ์พี่ใหญ่และน้องเล็กในพื้นที่
          นายตะวัน ตันตา ประธานชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ชมรมจิตอาสาฯ ได้เล็งเห็นถึงกระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์ต่างๆ ของสมาชิกชมรม ซึ่งประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้มีการหารือร่วมกันในการจัดโครงการนันทนาการแก่น้อง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ เสริมจินตนาการ สร้างความสามัคคี และเชื่อมสัมพันธ์พี่ใหญ่กับน้องเล็กในพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 119 คน ทั้งนี้มีอาจารย์สรวิทย์ ปานพินิจ  อาจารย์กีรติ วุฒิจารี และอาจารย์ณัชธาร  สิงห์โตทอง เป็นที่ปรึกษาชมรม
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : ชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
         ที่มาของข่าว : อาจารย์สรวิทย์  ปานพินิจ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา