โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ  “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล

คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ  “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล" น้อมสืบสานพระราชปณิธานพระราชกรณียกิจ ในหลวง ร.9

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ตุลาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4782 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล"  ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 72 หน่วยงาน บูรณาการร่วมกัน  โดยมีนายนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดนิทรรศการ “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล" ได้แบ่งเนื้อหาของนิทรรศการแบ่งออกเป็น 9 ด้าน นำเสนอนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, ด้านพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และวรรณกรรม นำเสนอนิทรรศการ “ทรงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวไทย”, ด้านการเกษตรนำเสนอนิทรรศการ “ตามรอยพระบาทปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน” ทั้งนี้ จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2560 โดยวันที่ 24-25 ตุลาคม 2560 เปิดให้เข้าชมเวลา 09.00 – 16.00
 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เปิดให้เข้าชม เวลา 09.00 – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  และ วันที่ 27-31 ตุลาคม 2560 เปิดให้เข้าชม เวลา 09.00 – 16.00 น.
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา