โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SEAMEO | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SEAMEO

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2868 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   (Southeast Asian Ministers of Education Organization) (SEAMEO) รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับ Dr. Gatot Hari Priowirjanto Director of SEAMEO Secretariat และสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจาก 6 ประเทศสมาชิก ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเชีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บรูนารุสซาเลม และตัวแทนจากประเทศไทย จำนวนกว่า 70 คน  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา  

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   (Southeast Asian Ministers of Education Organization) หรือเรียกโดยย่อว่า ซีมีโอ  (SEAMEO) เป็นองค์การระหว่าง ประเทศส่วนภูมิภาค ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในเอเชียอาคเนย์และภูมิภาคอื่น ๆและส่งเสริมและร่วมมือกับประเทศสมาชิกในโครงการที่จะก่อประโยชน์ร่วมกันในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ถ่ายทอด เผยแพร่ และเพิ่มพูนความรู้พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศสมาชิก แต่ละประเทศ


คลังรูปภาพ : 10-10-60seameo meeting


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา