โลโก้เว็บไซต์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง สาธิตการใช้เครื่องอบแห้งแบบถังหมุน สิ่งประดิษฐ์นักศึกษาแก่สถานประกอบการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง สาธิตการใช้เครื่องอบแห้งแบบถังหมุน สิ่งประดิษฐ์นักศึกษาแก่สถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 4000 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          4 ตุลาคม 2560 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  สาธิตการใช้เครื่องอบแห้งแบบถังหมุนแก่ผู้ประกอบการไร่สุวรรณ ก่อนทดลองใช้งานจริงในสถานประกอบการ บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน จ.ลำปาง โดยมีนายธีระพงษ์  กันทะจีน ผู้จัดการไร่ รับชมการสาธิตและเรียนรู้วิธีการใช้งานจากอาจารย์พงศกร  สุรินทร์ ตัวแทนการสาธิต ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์
          อาจารย์สรายุทธ  มาลัยพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแบบถังหมุน  เปิดเผยว่า สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นผลงานของจ่าเอกคมสัน  เขียวสา นายอธิวัฒน์ แลสันกลาง และนายธีระพจน์  เผือกผาสุก นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ซึ่งเกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ โดยจากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลของคณะทำงาน ทำให้ทราบปัญหาด้านการแปรรูปด้วยวิธีการอบแห้งแมคคาเดเมีย ในกระบวนการอบแห้งยังไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการเนื่องจากปริมาณและอุณหภูมิยังไม่เหมาะสม  ทางทีมงานจึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาโดยการออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแบบถังหมุน เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการอบแห้งให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง
          ด้านนายธีระพงษ์ กันทะจีน ผู้ประกอบการไร่สุวรรณ กล่าวว่า ไร่สุวรรณได้ประกอบกิจการด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแมคคาเดเมียตลอดทั้งปี ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน มีผลผลิตออกมาก และอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้เกษตรกรไม่สามารถตากผลผลิตได้ จึงส่งผลให้ผลผลิตเสียหายจากความชื้น จากเดิมทางไร่แก้ไขปัญหาโดยใช้เตาอบขนมมาอบผลผลิต เพื่อไล่ความชื้น แต่ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากการอบแต่ละครั้งใช้เวลากว่า 12 ชั่วโมงต่อผลผลิต 20 กิโลกรัม ความเสียหายในกระบวนการอบแห้งประมาณ 5 กิโลกรัม ทางไร่จึงมีการหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยในการออบแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
          สำหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนมีการใช้งานง่าย สะดวก ประหยัดเวลาและและลดความเสียหายของผลผลิตจากกระบวนการอบได้สูง โดยสามารถรองรับผลผลิตได้ 36 กิโลกรัมจากเดิม 20 กิโลกรัมต่อครั้ง เครื่องอบฯ มีควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติผ่านชุดควบคุมการทำงาน 3 ส่วน คือ ส่วนควบคุมกระแสไฟฟ้าเข้าฮิสเตอร์  ส่วนควบคุมการหมุน ส่วนพัดลมระบายอากาศ ภายในเครื่องมีการติดตั้งตัวปรับอุณหภูมิและตัวควบคุมเวลาในการอบ หลักการทำงานของเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนจะปล่อยกระแสไฟฟ้าไปยังแท่งขดลวดความขนาด 3,000 วัตต์ จำนวน 4 แท่ง  เมื่อแท่งขดลวดร้อนขึ้นไปถึงอุณหภูมิตั้งไว้ก็จะตัดความร้อนไม่ให้เกิดจุดสูงสุด และควบคุมถึงจุดอุณภูมิต่ำสุดที่กำหนดไว้   ซึ่งการทำงานจะเป็นวัฏจักรไปจนครบตามกำหนดเวลาในการอบ ในการอบแห้งเมล็ดแมคคาเดเมียที่ถูกบรรจุอยู่ในถังหมุนก็จะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาภายในถังทรงกระบอกแนวนอนที่หมุนด้วยความเร็วต่ำ จากการทดสอบของคณะทำงานที่อุณหภูมิ 90 องศา ใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการอบแห้งผลผลิต 16 กิโลกรัม สามารถประหยัดเวลาได้ 10 ชั่วโมง ประสิทธิภาพผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในการอบเท่ากับ 16 กิโลกรัม  คิดเป็น  80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเครื่องดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาในกระบวนการอบแห้งแก่เกษตรกรได้  อาจารย์สรายุทธ  กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อาจารย์พงศกร  สุรินทร์ / เยาวลักษณ์  ธาตุรักษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา