โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กรกฎาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา  พร้อมด้วย รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโคร นาโนบับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560 ณณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สอบถามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0 5326 6518 ต่อ 1006 อีเมล์ w3conference.crci@gmail.com

              โดยกิจกรรมการแถลงข่าวดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดกิจกรรมแถลงข่าวและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดเชียงใหม่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ


คลังรูปภาพ : แถลงข่าว


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา