โลโก้เว็บไซต์ ผศ.สุวิช  มาเทศน์ นำคณาจารย์และนักศึกษาทำบุญสาขา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.สุวิช มาเทศน์ นำคณาจารย์และนักศึกษาทำบุญสาขา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1290 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ผศ.สุวิช  มาเทศน์ นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาช่างกลโรงงานและสาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทำบุญสาขาประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและเพื่อเป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ณ อาคารช่างกลโรงงาน  มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา