โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการฝึกอบรมการทำคุกกี้และข้าวเกรียบจากผักเชียงดา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมการฝึกอบรมการทำคุกกี้และข้าวเกรียบจากผักเชียงดา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มิถุนายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 7121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา (สวก.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วย ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ ดร.สุภาวดี แช่ม ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ นางปาริชาติ ณ น่าน และทีมงาน สวก.มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผักเชียงดา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร สวก. มทร.ล้านนา ให้กับกลุ่มเกษตกรและสมาชิกหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ กลุ่มฮักน้ำจาง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผักเชียงดา และส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำการเกษตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดา สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  มทร.ล้านนา 202 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โทร.0 54-342-553  (รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/safetyvegetable/?pnref=story ) (ภาพ/ข้อมูล : ปชส.สวก.มทร.ล้านนา)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา